Üyelik İşlemleri

 

5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 9. maddesine göre ticaret siciline kayıtlı deniz taciri sıfatını haiz tüm gerçek ve tüzel kişiler ile bunların şubeleri de bulundukları yerdeki Oda’ya kaydolmak zorundadır.


08.01.2005 tarih ve 25694 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış olan “Kayıt Ücreti ile Yıllık Aidat ve Munzam Aidatın Tespiti ve Ödenmesi Hakkında Yönetmelik” uyarınca Deniz Ticaret Odası üyeleri; bu durumu belgelendirmek koşuluyla bağlı oldukları diğer odalara (Ticaret ve Sanayi Odaları v.b.) kendileri için belirlenmiş olan yıllık aidat miktarının yarısı kadar ödeme yaparlar.

 

Şubelere kayıtlı üyeler, 5174 Sayılı TOBB Kanunu'nun 50.maddesi son paragrafı gereğince kayıt ücreti ve yıllık aidatların yarısı kadar ödeme yaparlar.


Oda Kayıt Beyannamesi Tüzel Kişilerde Firma Yetkilisi, Gerçek Kişilerde şahsın kendisi ya da vekaletnamesi mevcut bir kişi tarafından doldurulmalıdır.

 

Yıllık aidat Haziran ve Ekim aylarında iki eşit taksitte tahsil edilmektedir.

 

Oda kayıt ücretleri kayıt esnasında, peşin tahsil edilmektedir.

 

Aşağıda belirtilen evraklar ile Odamıza gelerek kaydınızı yaptırabilirsiniz.

 

Detaylı bilgi ve yardım için;

0232 425 7215 / 113

 

KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

 

 

Tüzel Kişiler (Firma)

Oda Kayıt Beyannamesi

Tescil ilanın yayınlandığı ticaret sicil gazetesinin aslı veya onaylı örneği ya da ticaret sicili tasdiknamesi

Temsilcilerin noter tasdikli imza sirküleri

Temsilcilerin onaylı ve fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği

Temsilcilerin yeni çekilmiş 1'er adet fotoğrafı

Temsilcilerin ikametgah belgeleri  

Tescil ilanında yayınlanmamışsa noter tasdikli ana sözleşme örneği

Vergi levhası fotokopisi

 

 

Gerçek Kişiler (Şahıs)

Oda Kayıt Beyannamesi

Tescil ilanın yayınlandığı ticaret sicil gazetesinin aslı veya onaylı örneği ya da ticaret sicili tasdiknamesi

Onaylı ve fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği

Noter tasdikli imza sirküleri

İkametgah belgesi

Yeni çekilmiş 1 adet fotoğrafı

Vergi levhası veya vergi kaydını gösterir belge

 

 

BANKA HESAP BİLGİLERİ

 

YAPI KREDİ BANKASI
ŞUBE : İZMİR MERKEZ
ŞUBE KODU : 927
HESAP NO : 61347712

İBAN NO : TR 02 0006 7010 0000 0061 3477 12