Hakkımızda

 

Oda Meclisimizin 11 Mart 1987 tarih ve 40 sayılı oturumunda İzmir Şubesinin kurulması kararı alınmıştır.Yürütme Kurulunun oluşturulması için Erdoğan YILMAZ Ergun DİNÇEL Günay YANGINERİ Metin ZORER ve İsmail KANIER görevlendirilmiştir. Yine Oda Meclisimizin 1 Temmuz 1987 tarih ve 44 sayılı oturumunda onaylanarak İzmir Şubesi’nin kuruluşu resmen tescil edilmiştir. 1 Ekim 1987 tarihinde Şube Müdürlüğüne S.Erol ÇAĞLAR atanmış 1 Şubat 1988 tarihi itibariyle de kayıt,tescil ve tahsilat işlemlerine başlanılmıştır.

 

İzmir'den, güneyde Didim'e kadar olan bir faaliyet alanında çalışmalarına devam etmekte olan DTO İzmir Şubesi; denizciliğin yurt içi ve yurt dışında temsil edilmesinin yanında, üyelerinin mesleki faaliyetlerini gerçekleştirmeleri için en uygun ortam ve olanakların sağlanması amacıyla gerekli araştırmaları yapmak, resmi kurum ve kuruluşlarda üyelerini temsil etmek, üyelerinin sorunlarını belirleyerek çözüm önerileri sunmak ve bu sayede denizciliğin gelişmesini sağlamak amacıyla faaliyetlerini sürdürmektedir.

KENAN YALAVAÇ

 

MECLİS BAŞKANI

 

HALUK TUNCER

 

MECLİS BAŞKAN YARD.

YUSUF ÖZTÜRK

 

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

 

MİHRİ ÇELİK

 

YK BAŞKAN YRD.

ARGUN GÜNDÜÇ

 

YK SAYMAN ÜYESİ

 

AZİZ GÜNGÖR

 

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

ONUR NEVZAT KANIER

 

MECLİS ÜYESİ

 

HAKKI DENİZ

 

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

SEMİH TORT

 

MECLİS ÜYESİ

 

ŞÜKRİYE VARDAR

 

MECLİS ÜYESİ

LEVENT FIRINCILAR

 

MECLİS ÜYESİ

 

ALPER KIRKPINAR

 

MECLİS ÜYESİ

MUHSİN EMİRSOY

 

MECLİS ÜYESİ

 

ŞEREF BADEMCİ

 

MECLİS ÜYESİ

HALİL DEMİR

 

MECLİS ÜYESİ

 

NECİP TERZİBAŞIOĞLU

 

MECLİS ÜYESİ

Y.TANER İZMİRLİOĞLU

 

MECLİS ÜYESİ

 

ALİ ERDEM

 

MECLİS ÜYESİ

MÜGE MENGÜBERTİ

 

MECLİS ÜYESİ

 

SERDAR AYIRTMAN

 

MECLİS ÜYESİ

 

 

Gallery